เลือกสไตล์การเรียนที่ใช่ตัวคุณ

 

คลาสออนไลน์ผ่าน Zoom

เรียนเดี่ยว | เรียนกลุ่ม | Corporate Training 

คลาสออนไลน์วิดีโอ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเมื่อ

คลาสเรียนที่สถาบัน

เรียนเดี่ยว | เรียนกลุ่ม | Workshops |

Corporate Training  

ทดสอบระดับ สอบถามคลาสเรียน ติดตาม

 

รีวิวจากในคลาส  

 
รับประกัน เรียนแล้ว พูดคล่อง ฟังออก เขียนสบาย

 

ไม่ว่าจะเรียนคลาสไหน เรารับประกันผลที่คุณจะได้

  • คำศัพท์ใหม่ๆ เท่ๆ โดนๆ ที่นำไปใช้ได้ทันที

  • หมดกังวลเรื่อง Grammar & Tense

  • ประโยค แบะสำนวนที่วัยทำงานต้องรู้

  • ฟัง​เขาพูดออก ไม่ต้องเดาอีกต่อไป

2019-12-16 20.14.23