หลักสูตร IELTS

เรียนสด ติวครบ 4 ทักษะ การันตี 7.5 สำหรับคนรีบสอบ!

IELTS Private

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนตัวต่อตัว ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะ (ชั่วโมงการเรียนขึ้นอยู่กับ PBS)

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 1. เนื้อหาการเรียนจะอิงไปตามพื้นฐานผู้เรียนแต่ละบุคคล

 2. สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว

 3. เลือกทักษะการเรียนได้อย่างอิสระ (Writing, Speaking, Reading และ Listening)

 4. แถม Mock Test ฟรี!

24 ชั่วโมง

33,600.-

30 ชั่วโมง

50,400.-

50 ชั่วโมง

70,000.-

+ 10 ชั่วโมง Practice Hours ฟรี!

ทำไมต้องเรียน IELTS ที่ Now I Love English?

educator.png

เรียนกับอดีตผู้ตรวจข้อสอบ IELTS

ประสบการณ์อาจารย์มากกว่า 10 ปี

growth.png

เน้นเรียนจุดบกพร่อง

เพิ่ม Band Score โดยรวม

exam.png

ฟรี! Mock Test ก่อนไปทำข้อสอบจริง

ประเมิล Band Score ตัวเองก่อนไปสอบ

IELTS Writing

คลาสกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการเขียนโดยเฉพาะ (PBS 5-5.5 หรือเรียน IELTS-PLUS แล้ว)

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 1. เน้นการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

 2. เรียนรู้การสร้างประโยคพื้นฐาน ประโยคความซ้อนจนเป็นเรียงความ

 3. เรียนรู้การสร้างย่อหน้าแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ใจความ

 4. มีสอดแทรกไวยากรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับการเขียน

30 ชั่วโมง + 10 ชั่วโมง Practice Hours ฟรี!

17,095.-

Pre-IELTS

คลาสกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่พื้นฐานภาษาอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดี (PBS <4.5)

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 1. เน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

 2. เคลียร์หลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar)

 3. เพิ่มคำศัพท์ (Vocabulary) เพื่อต่อยอดการใช้ในชีวิตประจำวันและการสอบ IELTS

 4. แถม Mock Test ฟรี!

50 ชั่วโมง + 10 ชั่วโมง Practice Hours ฟรี!

28,450,-

IELTS Plus

คลาสกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่พื้นฐานภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี (PBS 5-5.5 หรือเรียน PRE-IELTS แล้ว)

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 1. ได้ทุก skill ที่เรียนในคอร์ส PRE-IELTS

 2. เน้นเทคนิค กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการสอบ - scanning, paraphrasing & skimming

 3. เรียนรู้ทักษะการทำสอบ เช่น การบริหารเวลา การวิเคราะห์คำถามและการประมวลผลข้อมูล

 4. แถม Mock Test ฟรี!

50 ชั่วโมง + 10 ชั่วโมง Practice Hours ฟรี!

28,450,-

IELTS Pro

คลาสกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ที่พื้นฐานภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (PBS >6 หรือเรียน IELTS-PLUS แล้ว)

คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?

 1. ได้ทุก skill ที่เรียนในคอร์ส IELTS-Plus

 2. เน้นเทคนิค กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการสอบ - scanning, paraphrasing & skimming

 3. เรียนรู้ทักษะการทำสอบ เช่น การบริหารเวลา การวิเคราะห์คำถามและการประมวลผลข้อมูล

 4. แถม Mock Test ฟรี!

50 ชั่วโมง + 10 ชั่วโมง Practice Hours ฟรี!

28,450,-