“เตรียม/จัดประชุม” พูดภาษาอังกฤษแบบไหนได้บ้าง?


ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ “เตรียม/จัดประชุม”

คำว่า meeting (มีททิ่ง) หรือที่คนไทยเราออกเสียงว่ามีตติ้งนั้น พนักงานออฟฟิศทั้งหลายคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะจะต้องมีการเตรียมงานและเข้าประชุมเป็นประจำ แถมบางวันยังใช้เวลาประชุมมากกว่าทำงานเสียอีก และถ้าเพื่อน ๆ อยู่ฝ่ายที่ต้องจัดการเตรียมประชุม การรู้วลีหรือประโยคที่เป็นประโยชน์และหลากหลาย จะช่วยเพิ่มคลังความรู้และช่วยให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า คำว่า “เตรียมประชุม” หรือ “จัดประชุม”ภาษาอังกฤษเขาพูดกันว่ายังไง


“เตรียมประชุม” หรือ “จัดประชุม” ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงได้บ้าง?

สำหรับคำว่า “เตรียมประชุม” หรือ “จัดประชุม”ภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถพูดได้หลายแบบด้วยกัน ซึ่งถ้าอยากดูเก่งภาษาอังกฤษก็ลองนำวลีด้านล่างนี้ไปพูดสลับกันดู ยังไงก็ดีกว่าพูดแต่คำหรือประโยคเดิม ๆ นะคะ

 • arrange a meeting (เออเร้นจฺ เออะ มีททิ่ง)

 • call a meeting (คอล เออะ มีททิ่ง)

 • hold a meeting (โฮลดฺ เออะ มีททิ่ง)

 • organize a meeting (ออรฺกะไน้ซฺ เออะ มีททิ่ง)

 • set up a meeting (เซ็ท อัพ เออะ มีททิ่ง)


ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ “เตรียมประชุม” หรือ “จัดประชุม”

เตรียมประชุม ภาษาอังกฤษ
 • We need to set up a meeting.

(วี นีด ทู เซ็ท อัพ เออะ มีททิ่ง)

เราต้องจัดการประชุม

 • My boss asked me to arrange a meeting next week.

(มาย บอส อาสคฺทฺ มี ทู เออเร้นจฺ เออะ มีททิ่ง เน็กซฺทฺ วีค)

หัวหน้าบอกให้ฉันจัดการประชุมสัปดาห์หน้า

 • We should call a meeting to solve this issue.

(วี ชึ่ด คอล เออะ มีททิ่ง ทู โซลฝฺ ธีส อิชชู)

เราควรจะเรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้


หมายเหตุ: เราสามารถเพิ่มคำบอกเวลาต่อท้ายประโยคเพื่อแจ้งการจัดประชุมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

 • at + เวลา > at 4 pm, at 8 o’clock

 • in + เดือน, ปี, ห้อง > in August, in 2019

 • on + วัน, วันที่ > on Tuesday, on the 4th of December

แต่ถ้าใช้ this หรือ next แล้ว ไม่ต้องใส่ in, on, at > this year, next Monday, next week


ตัวอย่าง:

 • Can you organize a meeting at 2:30 pm tomorrow, please?

(เคิ่น ยู ออรฺกะไน้ซฺ เออะ มีททิ่ง แอ็ท ทู เธ๊อรฺทิ่ พีเอ็ม เทอะม๊อโหร่, พลีส?)

คุณช่วยจัดประชุมพรุ่งนี้เวลาบ่าย 2:30 ได้ไหมคะ/ครับ?

 • We need to set up a meeting again in January.

(วี นี้ด เทอะ เซ็ท อัพ เออะ มีททิ่ง เออะเกน อิน แจ๊นยูเออะหริ)

เราจำเป็นต้องจัดประชุมอีกครั้ง(ใน)เดือนมกราคม

 • The meeting will be held in Nimman.

(เดอะ มีททิ่ง วิลฺ บี เฮลดฺ อิน นิมมาน รูม)

เราจะประชุมกันในห้องนิมมาน (นิมมาน คือ ชื่อห้องประชุม)

 • We should call a meeting to solve this issue on the 4th of December.

(วี ชึ่ด คอล เออะ มีททิ่ง ทู โซลฝฺ ธีส อิชชู ออน เดอะ โฟรธฺ เอิฟ ดิเซ๊มเบอะรฺ)

เราควรจะเรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้(ใน)วันที่ 4 ธันวาคม

 • I think we should hold a meeting to discuss this again on Tuesday.

(ไอ ธิ๊งคฺ วี ชึ่ด โฮลดฺ เออะ มีททิ่ง เทอะ ดิสกัส ธิส เออะเกน ออน ทิวซฺเดยฺ)

ผม/ฉันคิดว่าเราควรจัดประชุมเพื่ออภิปรายเรื่องนี้อีกครั้งวันอังคารนะคะ/ครับ

 • My boss asked me to arrange a meeting next week.

(มาย บอส อาสคฺทฺ มี ทู เออเร้นจฺ เออะ มีททิ่ง เน็กซฺทฺ วีค)

หัวหน้าบอกให้ฉันจัดการประชุมสัปดาห์หน้า


คำศัพท์และวลีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ผู้ชาย 3 คนกำลังประชมกัน
 • weekly meeting

(วีคลี มีททิ่ง)

การประชุมประจำสัปดาห์

 • monthly meeting

(มั้นธฺลี มีททิ่ง)

การประชุมประจำเดือน

 • annual meeting

(แอนนวล มีททิ่ง)

การประชุมประจำปี

 • conference

(ค้อนเฟอเรินซฺ)

การประชุมสัมมนาวิชาการ

 • symposium

(ซิมโพ้เซียม)

การประชุมสัมมนาวิชาการ

 • reschedule a meeting

(รีสเคดดูล/รีเช้ดดูล เออะ มีททิ่ง)

จัดตารางการประชุมใหม่

 • postpone a meeting

(โพสทฺโพน เออะ มีททิ่ง)

เลื่อนการประชุม

 • cancel a meeting

(แค้นเซิล เออะ มีททิ่ง)

ยกเลิกการประชุม

 • agenda

(เออะเจ้นเดอะ)

ระเบียบวาระการประชุม

 • the minutes

(เดอะ มิหนิทฺสฺ)

รายงานการประชุม


เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำศัพท์และประโยคพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการประชุมที่เรานำมาฝาก อย่าลืมนำไปฝึกใช้กันนะคะ หรือถ้าหากเพื่อน ๆ มีคำไหนเพิ่มเติมก็สามารถแชร์กับเราได้ค่ะ หรือถ้าเพื่อน ๆ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงานแบบเต็มรูปแบบในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คล่อง ๆ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Now I Love English ของเราได้ค่ะ เพราะที่โรงเรียนของเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สอนเน้นใช้จริง ไม่ท่องจำ ช่วยให้เพื่อน ๆ เก่งภาษาอังกฤษและใช้งานได้ทันที รับรองว่าเพื่อน ๆ จะดูเป็นมืออาชีพกว่าเดิมแน่นอน

9,161 views0 comments